کد خبر: 428748 A

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

رئیس کمسیون بهداشت شورای‌شهر رشت، ضروریات مدیریت پسماند را اجرای توسعه کارخانه کود آلی به ظرفیت 800 تن در روز و احداث تصفیه خانه شیرابه و لندفیل بهداشتی دانست.

رئیس کمسیون بهداشت شورای‌شهر رشت در گفت‌وگو با ایلنا بیان داشت: کلیات اقدامات راهبردی شهرداری در بخش مدیریت پسماند تصویب شده است.

فرانک پیشگر افزود: سال‌های گذشته اقدامات پراکنده و جزیره‌ای صورت گرفته بود و در حال حاضر این بسته و برنامه راهبردی که شامل تمام اقدامات ضروری و مورد نیاز، در فرآیند پسماند است اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به لایحه مدیریت پسماند گفت: لایحه مدیریت پسماند یک سند یا برنامه راهبردی است که مباحث مالی و حجم کاری آن طی دو تا سه سال آینده قابلیت اجرا دارد. این سند مبنای علمی دارد و تغییرات بودجه سال 96 در آن برنامه‌ریزی شده است.

پیشگر اذعان داشت: عملیات زیرساختگی درمدیریت پسماند انجام گرفته و نقطه قوتی در کارنامه کاری شورای دوره چهارم است.

وی درباره زباله‌سوز هم بیان کرد: پس از مقایسه و بازدید زباله‌سوز فرانسوی در آذربایجان و زباله‌سوز چینی در تهران بهتر می‌توان در این مورد تصمیم گرفت. مبحث زباله‌سوز نباید موجب شود از بررسی مباحث دیگر غافل شویم.

پیشگر در پایان ضروریات مدیریت پسماند را اجرای توسعه کارخانه کود آلی به ظرفیت 800 تن در روز و احداث تصفیه خانه شیرابه  و لندفیل بهداشتی دانست.

بودجه زباله شورای شهر کود لایحه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر