کد خبر: 435281 A

ریاست تامین اجتماعی املش خبر داد:

تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی در املش با ١٣ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ١٠٧٨ نفر رسید .

به گزارش ایلنا از املش، محمد هرمزی با اعلام اینکه تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی در املش با ١٣ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ١٠٧٨ نفر رسیده، اظهار داشت: در حال حاضر ٥٦٦٧ بیمه شده اصلی تحت پوشش این شعبه هستند که از ٤ درصد رشد نسبت به سال گذشته برخوردار است .

ریاست تامین اجتماعی شعبه املش افزود: قریب به ١٥٠٠٠ نفر ازجمعیت شهرستان املش تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و بابت ارائه خدمات وتعهدات به مشمولین منطقه در هشت ماهه لغایت آبانماه بیش از ٨٥ میلیارد ریال انواع مستمری وافزون بر ٢ میلیارد ریال درقالب کمک هزینه‌ها و غرامت‌ها پرداخت شده است. همچنین مبلغ ٥/٦ میلیارد ریال دراین مدت مقرری بیمه بیکاری پرداخت شده است .

ریاست تامین اجتماعی شعبه املش خاطرنشان ساخت: در سال ٩٥تعداد ٧٠٧٨ جلد دفترچه درمانی صادر وتجدید گردیده و بمنظور استفاده ازاین تعهد سازمانی دراختیار گروههای هدف قرار گرفته است.

شایان ذکراست بمنظور صیانت ازحقوق جامعه کارگری و بررسی گزارش‌های کارفرمایی لغایت آبان ماه ٩٥ تعداد ٢٢٨٨ فقره بازرسی کارگاهی ازواحدهای تولیدی، صنعتی و صنفی شهرستان بعمل آمده که بیانگر رشد ١٤ درصدی نسبت به دوره گذشته است.

بیکاری پوشش تامین اجتماعی رشد کمک هزینه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر