کد خبر: 443922 A

شهردار رشت مطرح کرد:

شهردار رشت گفت: مطالعه در سیاستگذاری و مدیریت پروژه های شهری و تدوین الگوهای اجرایی مناسب و کارآمد از مهمترین ضروریات مدیریت شهری است.

به گزارش ایلنا از رشت، سید محمد علی ثابت قدم در دیدار با خانواده مرحوم مظفر طاهری کیوی که در سال ۷۹  برای نجات کودکی از داخل چاله ای مربوط به پروژه های شهرداری غرق شده بود اظهار داشت: اقدام و عمل جناب طاهری قابل تقدیر است  و برای خانواده ایشان آرزوی صبر داریم.

 شهردار رشت با بیان اینکه باید دقت شود تا شهروندان در پروژه های مربوط به نهادها و سازمانها دچار آسیب نشوند افزود: تمام تلاش ما در شهرداری رشت بر این امر معطوف است.

شهردار رشت با تاکید بر اینکه ما در حد بضاعت خود و با جان و دل در شهرداری رشت به رفاه شهروندان می اندیشیم، گفت: رفاه و سلامت شهروندان هدف اصلی شهرداری رشت است.

ثابت قدم از خانواده طاهری در مورد رسیدگی به وضعیت آنها بعد از وقوع حادثه برای پدر این خانواده جویا شد و خاطرنشان کرد: این از وظایف مدیران شهری است که در چنین مواقعی یاری گر شهروندان باشند.

وی  از قصور ایجاد شده در طی سالهای گذشته عذر خواهی کرد و گفت: اگر چه وظیفه مدیران شهری پیشگیری از وقوع چنین حوادثی است اما گاهی حادثه خبر نمی کند؛ اگر چنین حوادث ناگواری رخ دهد مدیران شهری نباید وظایف خود را فراموش کنند.

ثابت قدم آسیب شناسی و ارائه راهکارهایی برای مدیریت بهتر پروژه های شهری را مورد تاکید قرار داد و گفت: مطالعه در سیاستگذاری و مدیریت پروژه های شهری و تدوین الگوهای اجرایی مناسب و کارآمد از مهمترین ضروریات مدیریت شهری است.

خانم جان نعمتی همسر متوفی در این دیدار با اشاره به اینکه تنها در دوماه اول وقوع حادثه شهردار وقت چندباری جویای احوال خانواده  شد اظهار داشت: از طرف مدیران شهری در آن زمان به ما قول دادند به دلیل ایثارگری آقای طاهری ایشان را شهید اعلام کنند اما چنین امری  محقق نشد.

وی با بیان اینکه در آن زمان من سه فرزند خردسال داشتم افزود: من درگیر فرزندانم در نبود پدر بودم و نتوانستم پی گیر اموری که مسئولین در ماه های اول وقوع حادثه به ما گفته بودند شوم و هیچ کدام از این امور محقق نشد.

نعمتی از سید محمد علی ثابت قدم به خاطر این که بعد از سالها برای قدر دانی از ایثار این شهروند آمده است تشکر و تاکید کرد: این امر در زمان مدیریت شما رخ نداده است اینکه بعد از ۱۶ سال توجه داشته اید قابل تحسین است. 

خانواده سلامت شهروند سید محمد علی ثابت قدم شهرداری رشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر