کد خبر: 446714 A

ریاست تامین اجتماعی شعبه منجیل:

ریاست تامین اجتماعی شعبه منجیل گفت: تامین اجتماعی شعبه منجیل بیش از ٣١٠٠٠ نفر از جمعیت شهرستان رودبار را تحت پوشش دارد.

به گزارش ایلنا از منجیل، داوران دلیری ریاست تامین اجتماعی شعبه منجیل با اشاره به وجود ٦٧١٦ بیمه شده اجباری تحت پوشش این مجموعه طی گزارشی اظهار داشت: شمار بیمه پردازان اختیاری ٤٨٢ نفر ، بیمه شدگان مشاغل آزاد ١٤٧٤ نفر ، کارگران ساختمانی ٧٨١ نفر و رانندگان ٧٥٧ نفر هستند.

دلیری همچنین افزود: در حال حاضر تعداد ٢٧٧٠ نفر مستمری بگیر از تعهدات تامین اجتماعی منجیل برخوردارند که این رقم نسبت به سال گذشته ٦ درصد رشد داشته است .

ریاست تامین اجتماعی منجیل اذعان کرد: به منظور پرداخت انواع غرامت ها وکمک هزینه ها در قالب تعهدات کوتاه مدت به بیمه شدگان در نه ماهه لغایت آذر ٩٥ قریب به ١٤ میلیارد ریال و بابت مستمری بازنشستگان ، ازکار افتادگان و بازماندگان طی همین مدت بیش از ٣١١ میلیارد ریال پرداخت شده است .

دلیری اقداماتی همچون صدور وتجدید قریب به ١١٠٠٠ جلد دفترچه درمانی و صدور ٦٩٩ فقره سند تعهدات کوتاه مدت ، درکنار انجام ١٨٦٥ مورد بازرسی و پرداخت مقرری بیمه بیکاری به ١٠٩ نفر را ازدیگراقدامات انجام شده توسط تامین اجتماعی منجیل در ساجاری برشمرده و خاطرنشان کرد: در حال حاضر کارفرمایان شهرستان بیش از ١٢١ میلیارد ریال به تامین اجتماعی بدهکار هستند .

بیکاری پوشش تامین اجتماعی رشد منجیل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر