کد خبر: 456791 A

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت:

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت با بیان اینکه نظم و انضباط بسیار مهم است، افزود: باید برنامه‌ها محتوا محور و محله محور تنظیم شود.

به گزارش ایلنا از رشت، جلسه هم اندیشی همکاران سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت با حضور سرپرست سازمان برگزار شد.

در این جلسه علیرضا حسنی سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت با اشاره به اینکه تشکیل این جلسات هم اندیشی در سازمان از این پس به صورت یک روال همیشگی ادامه خواهد داشت، گفت: به زودی اتاق به اتاق در سازمان شخصا حضور خواهم یافت و مشکلات و مسائل همکاران را در فضای کاری بررسی می کنم.

حسنی برگزاری جلسات هم اندیشی را برای اخذ تصمیمات راهبردی در سال ۹۶ مورد تاکید قرارداد و افزود: مصوبات هر جلسه در جلسه بعدی مورد بررسی قرار می گیرد و عملکرد همکاران و خروجی های مصوبات تحلیل می شود.

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت با اشاره به اینکه باید همکاران سازمان فرهنگی دارای ایده و تفکر باشند تصریح کرد: در کمیته‌ها و انجمن های تخصصی از این پس کارکنان سازمان حضور فعال خواهند داشت و ایده ها و دیدگاه های آنها مورد توجه قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: برای پر رنگ تر شدن رسالت سازمان فرهنگی باید همه پرسنل در کنار هم باشند .

حسنی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی؛ جشنواره ها و برنامه های متنوع سازمان در سال ۹۶ تاکید کرد: کار فرهنگی دلی است و تمامی کارکنان باید در کنار هم باشند تا به سر مقصد مقصود برسانیم.

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت با بیان اینکه نظم و انضباط برای من بسیار مهم است افزود: باید محتوا محور، محله محور برنامه ها تنظیم شود و باید در دل محلات ورود کنیم.

حسنی تصریح کرد: باید تعریف ساختار شود، هر کدام از همکاران باید براساس شرح وظایف خود عمل کنند، ساختار جدید به شهرداری ابلاغ شده است و براساس ساختار جدید فعالیتها تنظیم شود.

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت گفت: باید به سمت خودکفایی و در آمد پایدار حرکت کنیم و باید اماکن سازمان برای ایجاد درآمد پایدار ،برون سپاری به بخش خصوصی شود.

حسنی با تاکید بر اینکه سیاست شهرداری مرکز این است که سازمان ها به سمت خودکفایی حرکت کنند اظهار داشت:در حوزه مطالبات باید دقیق و حساب شده عمل کرد .

وی تصریح کرد: اعتقادی به فربه کردن سازمان ندارم ،این امر به سازمان لطمه می زند و باید از نیروهای کارآمد برای پیشبرد فعالیتهای سازمان بهره گرفت.

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت در ادامه از تمامی معاونان و مدیران و پرسنل در مورد مسائل و مشکلات حوزه فعالیت آنها سوال کرد و در مورد موانع موجود برای انجام فعالیتها و ایجاد فضای مناسب برای ارائه خدمات بهتر به جمعیت مورد هدف سازمان با کارکنان به بحث و هم اندیشی پرداخت.

کارکنان و معاونان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت در این جلسه در مورد درآمد و مطالبات سازمان؛ فعالیت بخش های مختلف سازمان؛ توضیحاتی را ارائه دادند و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

بخش خصوصی برنامه های متنوع درآمد شهرداری شهرداری رشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر