کد خبر: 462600 A

از سوی اداره حفاظت محیط زیست بندر انزلی انجام شد؛

اداره حفاظت محیط زیست انزلی در سال جاری تاکنون تعداد 69 مورد پایش مراکز درمانی را انجام داده که نتیجه آن پوشش بیش از 97 درصدی کلیه مراکز خدمات درمانی شهرستان است.

به گزارش ایلنا از بندر انزلی، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان انزلی در ادامه روند پایش های مشترک مدون به همراه کارشناسان شبکه بهداشت و درمان از مراکز درمانی شهرستان که از سال 1392 بدین سان آغاز گردیده در سال جاری تا کنون تعداد69 مورد پایش صورت پذیرفته که نتیجه آن پوشش بیش از 97 درصدی کلیه مراکز خدمات درمانی شهرستان است.

این مهم در نتیجه برنامه ریزی و پیگیری مجدانه حاصل شده و بدیهی است همچنان ادامه خواهد داشت.

شایان ذکر اینکه تنها بیمارستان شهرستان نیز نه تنها مجهز به دستگاه امحاء زباله است بلکه در ادامه نظارت های این اداره ضمن راه اندازی سیستم پایش تصفیه فاضلاب در سال گذشته با پیگیری های صورت پذیرفته در ماه اخیر خروجی سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان در حال اتصال به سیستم فاضلاب شهرستان است.

پوشش حفاظت محیط زیست شبکه بهداشت و درمان مراکز درمانی بندر انزلی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر