کد خبر: 470440 A

در جلسه شورای اسلامی لاهیجان:

جلسه شورای اسلامی شهر لاهیجان بمنظور بررسی نهایی پیش‌نویس بودجه سال ۱۳۹۶شهرداری لاهیجان تشکیل شد.

به گزارش ایلنا از لاهیجان، در جلسه شورای اسلامی شهر لاهیجان  پس از بحث و بررسی‌های صورت‌گرفته ، شورای اسلامی شهر به اتفاق آراء بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری لاهیجان را در اجرای ماده ۶۷ قانون شهرداری و همچنین بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون شوراها، به این شرح تصویب کرد:

در آمد های عمومی و محلی و دریافت کمک ها و مساعدت های ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات دولتی به میزان ۴۵۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال .

جلب مشارکت سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی به میزان ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

و در بخش اعتبارات نیز مبلغ ۲۲۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعتبارات جاری و مبلغ ۲۲۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعتبارات عمرانی پیش بینی و لحاظ شده است .

بودجه شورای اسلامی شورای اسلامی شهر شهرداری لاهیجان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر