کد خبر: 511773 A

چهارمین جلسه بررسی طراحی پل عابر پیاده میرزاکوچک خان واقع در محله سلیمانداراب شهر رشت با حضور مدیران اداره کل راه و شهرسازی ، شرکت مادر تخصصی عمران بهسازی شهری ، دانشگاه گیلان و شهرداری رشت برگزار شد.

به گزارش ایلنا از رشت، چهارمین جلسه بررسی طراحی پل عابر پیاده میرزاکوچک خان واقع در محله سلیمانداراب شهر رشت با حضور مدیران اداره کل راه و شهرسازی ، شرکت مادر تخصصی عمران بهسازی شهری ، دانشگاه گیلان و شهرداری رشت برگزار شد.

محمد صفری رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی گیلان با اشاره به اینکه محله سلیمانداراب یکی از سکونتگاههای غیر رسمی شهر رشت است  و یکی از رویکردهای عمران و بهسازی شهری توانمند سازی سکونتگاهای غیر رسمی است افزود : باتوجه به بررسی های بعمل آمده، مقرر گردید فضاهای داخلی محوطه پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان ، ضمن تأمین فضای پارگینگ و فضای سبز در معرض دید بصری عموم قرارگیرد.

وی در ادامه افزود : تغییرات ضروری در فضاها ونماهای داخلی و بیرونی پژوهشکده توسط مشاور در طرح مذکور لحاظ خواهد شد و به عنوان نماد فرهنگ بومی گیلان در راستای شناخت اندیشه ها و ترویج اهداف میرزا کوچک خان جنگلی در کنار سایر کاربری‌های عملکردی موجود موجب ارتقای کیفیت زندگی، هویت بخشی، غنای حسی، افزایش حس مکان و خوانایی محیط مذکور می شود.

 
 

 

اداره کل راه فضای سبز میرزا کوچک خان جنگلی دانشگاه گیلان شهرداری رشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر