کد خبر: 530505 A

در پنج ماهه ابتدای سال‌جاری انجام‌شد ؛

از ابتدای سال‌جاری تاکنون مجموعاً ۱۸۳ میلیون و ۶۶۰ هزار لیتر نفتگاز به نیروگاه‌های استان گیلان ارسال شده‌است که این سوخت به عنوان سوخت دوم در زمان قطعی یا افت فشار گاز به مصرف نیروگاه‌های استان خواهد‌رسید.

به گزارش ایلنا از رشت، روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان بیان کرد:باتمهیدات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان ذخیره سازی سوخت دوم نیروگاه‌های رشت و پره‌سر از ابتدای فروردین ماه در دستور کار این شرکت قرار دارد و تاکنون با رشد ۱۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده‌است.

از مجموع ۱۸۳ میلیون و ۶۶۰ هزار لیتر نفتگاز توزیع شده در استان ، ۱۱۲ میلیون و ۲۹۸ هزار لیتر به نیروگاه سیکل ترکیبی رشت و ۵۲ میلیون و ۹۵۶ هزار لیتر به نیروگاه پره است که به ترتیب افزایش بالغ بر ۸۰  و ۱۴۲ درصدی این نیروگاهها را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد .    
همچنین‌ در پنج‌ماهه امسال ۶۸۱ میلیون و ۴۴ هزار لیتر انواع فرآورده‌های نفتی (بنزین سوپر و معمولی،نفت سفید ونفتگاز غیر نیروگاهی و گاز مایع) دراستان گیلان توزیع‌شد که این رقم نسبت به سال گذشته حاکی از افزایش بالغ بر 4 درصدی این فرآورده‌ها است.

از مجموع توزیع انواع فرآورده‌های نفتی در استان گیلان ۴۵۵ میلیون و ۴۲۹ هزار لیتر مربوط به بنزین معمولی ، ۲۶ میلیون و ۷۵۵ هزار لیتر بنزین سوپر ، ۱۲ میلیون و ۷۶۲ هزار لیتر نفت سفید ، ۱۶۴ میلیون و ۸۹۰ هزار لیترنفتگاز غیرنیروگاهی و همچنین ۲۱ میلیون و ۲۰۸ هزار لیتر به  گاز مایع  اختصاص دارد.


بیشترین تغییرات مصرف فرآورده‌ها نسبت به پنج‌ماهه مشابه سال گذشته مربوط به نفت سفید با کاهش ۳۱ درصد است که افزایش تعداد خانوارهای تحت پوشش گاز خانگی و عدم استفاده از وسایل گرمایشی در فصل تابستان از مهم‌ترین دلایل این کاهش است.

همچنین در این مدت مصرف فرآورده‌های نفتی به ترتیب با افزایش نه درصدی بنزین معمولی و ۱۳ درصدی بنزین سوپر ، کاهش دو درصدی نفتگاز غیر نیروگاهی و کاهش ۱۹ درصدی گازمایع همراه  بوده‌است. /

استان گیلان برق روابط عمومی گاز نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر