کد خبر: 577524 A

فرید تقی مهر خبر داد:

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شفت گفت: طرح جمع آوری کلرزن های گازی 2 مجتمع آبرسانی روستایی شفت به منظور ارتقای امنیت سامانه های کلرزنی آب شرب روستاییان این شهرستان اجرا شد.

به گزارش ایلنا از شفت، مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شفت گفت: در راستای این طرح، کلرزن های گازی مجتمع های آبرسانی روستایی کُمسار و کاسان جمع آوری و کلرزن های مایعی جایگزین شد.

فرید تقی مهر افزود: بیش از 120 میلیون ریال برای اجرای این طرح کنترل کیفیت هزینه شد. این کلرزن ها، کار گندزدایی و رفع آلودگی میکروبی بیش از هزار و 200 مشترک 7 روستای بهره‌مند از مجتمع های آبرسانی کُمسار و کاسان را انجام می دهند.

در زمان حاضر 18 کلرزن مایعی و 6 کلرزن گازی تاسیسات آبرسانی روستایی شهرستان شفت در مدار بهره برداری قرار دارد. 

 

شهرستان شفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر