همایش نقش نوجوانان در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی برگزار شد