موسسه کارتوگرافی ایران

  • در نشست حامیان خلیج فارس مطرح شد:

    نشست حامیان خلیج فارس عصر دیروز (23 آذرماه) در موسسه سحاب با حضور اساتید حوزه جغرافیا، تاریخ و باستان‌شناسی برگزار شد.