رییس سازمان بهزیستی خبر داد:

ایلنا: رییس سازمان بهزیستی کشور از تحویل ۳۰۰۰ مسکن به خانواده‌های دارای بیش از دو معلول و ۸۰۰۰ مسکن در حال ساخت برای آنان خبر …

پربازدیدترین